HUMASTAR 80

HUMASTAR 80

EUR12,700.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

"HUMAN" компанийн клиник биохимийн бүрэн автомат

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж, оношлуурын техникийн шаардлага

Техникийн үзүүлэлт

Анализаторын төрөл

Бүрэн автомат

Урвалжийн төрөл

Нээлттэй систем

Хүчин чадал

80 тест/цагт (дан урвалжийн сорил)

 

40 тест/цагт (хос урвалжийн сорил)

Үйлдлийн горим

Рандом оролт (тохиолдлын сонголт)

 

Batch анализатор ба  STAT (яаралтай сонголт)

ISE

Дагалдах (Na, K, Cl)

Анализын хэлбэр

Кинетик, эцсийн цэг, тогтсон цэгт хэмжих, иммунотурбидиметр, фактор, олон стандарт горим, калибраторын арга

Үйлдлийн программ

Window XP

Тооцооллын төлөв

Фактор, Стандарт, Олонлог цэгт, Шугаман, Квадратик

 

Кубик цуудас, Тетрик, Лагранж, Лог-Логит 4, Лог-Логит 5, Экспоненциал, Сигмойд

Сорьцын төрөл

Ийлдэс

 

Сийвэн

 

Тархи нугасны шингэн

 

Шээс

Сорьцын сав

Сорьцын аяганцар

 

Анхдагч хуруу шил (13×75мм)

Сорьцын эзэлхүүн

3-70мкл

Сорьцын нарийвчлал

1мкл

Сорьц ачаалал

Тасралтгүй

Сорьц, хяналт, жишгийн байршил

54 хүртэл

Сорьц шингэлэх

Урьдчилан шингэлэлт

 

Дараа шингэлэлт

Урвалжийн байршил

20 хүртэл

Урвалжийн эзэлхүүн

400 мкл хүртэл

Урвалжийн нарийвчлал

1мкл

Урвалын үүр

12 эгнээ бүхий 12 үүр

Урвалын нөхцөл

37ºС

Оптикийн систем

Хүрдэн шүүлтүүр

Долгионы урт

340, 405, 492, 505, 546, 578, 630 нм

Шингээлтийн хязгаар

 0,2....2,5А

Фотометрийн нарийвчлал

±1%

Детектор

Силикон Фотодиод

Компьютер

2 GHz  256MB  RAM  VGA дэлгэц

Холболт

RS 232, USB

Дотоод компьютер

200MHz, 265МВ RAM

 

Hard disk 80GB

Лаб. МТ (LIS)

ASTM, хоёр чиглэлт

Цахилгаан хэрэглээ

200-240Vac, 50/60Hz 400VA

Тог баригч

Он-лайн UPS 1KVA