ELISA анализатор

ELISA анализатор

EUR23,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

ELISA Иммунохимийн бүрэн автомат анализатор

Анализаторийн төрөл

ELISA бүрэн автомат анализатор (нэг самбарын)

Урвалжийн төрөл

Нээлттэй

Хүчин чадал

96 нүхтэй бичил самбарт нэг ээлжинд 1-8 төрлийн багц шинжилгээ

Үйлдлийн программ

Windows 98, 2000, Me, NT4.0, XP, Vista, 7

Хэмжилтийн хэлбэр

Энзим-иммуны фотометр

Анализын хэлбэр

Эцсийн цэгт хэмжих

Тооцооллын төлөв

Чанарын:

 

Жишилийн зүсэлтээс дээш,

 

Стандартын зүсэлтээс дээш

 

Тооны:

 

Шингээлтийн тооцооллын алгоритм

Тооцооллын алгоритм

Цэгээс цэгт, шугаман регресс, кубик цуудас,тунлаг хариулт, 2-4 дахь полиноминал захиц, шингээлтийн %, Лог-Логит

Программчлах сорилын тоо

Хязгааргүй

Программчлах багц сорилын тоо

Хязгааргүй

Нэг сорилын стандартын тоо

Хязгааргүй

Сорьцын төрөл

Цус

 

Ийлдэс

 

Сийвэн

 

Шээс

Сорьцын сав

Сорьцын аяганцар

 

Анхдагч хуруу шил 13×100мм

Сорьцын байршил

96

Сорьцын эзэлхүүн

5-1950мкл

Сорьцын ачаалал

Багцаар

Сорьц шингэлэх

Урвал шингэлэх хундага тавиурандаа

 

Сорьц шингэлэх хундага, тавиурандаа

Жишигийн сав

Ø 12-20мм, өндөр 90мм

Урвалжийн байршил

Нэг тавиуранд 27

Урвалжийн хөргөлт

Шаардлагагүй

Урвалжийн савны хэмжээ

·    Ø 17×100мм

 

·    Ø 25×100мм

 

·    Ø 27×100мм

 

·    Ø 40×100мм

Урвалын үүр/Инкубац

Цэгнэгдсэн нэг байрлал

Холих чадамж

Бүрэн холино

Инкубацын tº температур

Орчны tº/37ºС

tº-ын нарийвчлал/зөв байдал

±1,5ºС (нэг нүхэнд 20мкл шингэн бүхий 96 нүхтэй самбарт)

Инкубацын хугацаа

Чөлөөтэй сонгоно

Шингэн шимүүрдэж тээвэрлэх

X-Z чигт хөдөлгөөнт гараар шимүүрдэж тээвэрлэнэ

Шингэний түвшний сенсор

Өндөр мэдрэг

Сорьц тээгний мэдрэмж

Босоо тэнхлэгт маш нарийн мэдрэнэ

Шингэний ажилбар

Тохируулгатай Шприц

Сорьц боловсруулах хугацаа

96 нүхэнд 100мкл-ээр 18 минут

Урвалж боловсруулах хугацаа

96 нүхэнд 100мкл-ээр 6 минут

Давтал

<2,5% CV<5мкл<1% CV>5мкл

Нарийвчлал/зөв байдал

<10% CV 20мкл-т <5% CV 100мкл-т

Шингэний төлөв

Холигдоно

Хушуу

Зэвэрдэггүй ган хошуу-1

Угаах толгой

8 хошуутай

Самбарын төрөл

Хавтгай, бөмбөгөр ёроолтой нүхтэй самбар

Угаах горим

Туузан угаалт

Угаах эзэлхүүн

25-500мкл/нүхэнд