HUMACOUNT 80 TS

HUMACOUNT 80 TS

EUR1,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Цусны ерөнхий шинжилгээний анализатор

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж, оношлуурын техникийн шаардлага

Техникийн үзүүлэлт

Анализаторын төрөл

Бүрэн автомат

Уусмалын төрөл

Хаалттай

Үзүүлэлт

Цусны 20, лейкоцитыг  3 хэлбэрээр ялган тоолно

Хүчин чадал

Цагт 60 сорьц шинжилнэ

Урвал/унших систем

Цахилгаан эсэргүүцлийн арга,  импедансын зарчмаар  унших 2 үүртэй

 

Гемоглобиныг LED 540 нм-т спектрофотометрийн аргаар хэмжнэ

Хэлний сонголт

Англи, Франц, Герман, Итали, Португали, Чех, Орос, Испани, Индонези, Польш

Туузан код унших

Захиалгаар холбоно

Хэрэглэгчийн удирдлага

Өнгөт LCD хүрэлцэх дэлгэцтэй

Үзүүлэлтүүд

WBC, LYM, MON, GRI, NEU, LYM%, MON%, NEU%, HGB, RBC, HCT,

 

MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDWSD, PLT, PCT, MPV, PDWCV, PDWSD

Калибрац

1-,2-,3-хэмжилт автоматаар хийнэ

 

Үндсэн 7 үзүүлэлтийн калибрацыг гар /фактор/-аар тохируулна. ?

 

  Урьдчилан шингэлсэн дэглэм дээр үл хамаарах калибрац хийнэ

Дотоод хяналт

Өөртөө дотоод хяналт тавина.

Сэрэмжийн дохио

Сэрэмжийн тайлбар мэдээ гарна.

Сорьцын төрөл

Цус

 

Шингэлсэн цус

Сорьцын сав

Стандарт ЭДТА хуруу шил

Сорьц авах арга

Автомат сорьцын ротор бүхий гуурсны нээлттэй систем

Сорьцын байрлал

Цэгнэгдсэн 1 үүртэй

Сорьцын эзэлхүүн

25мкл

Шингэлэлт

 Дотроо автоматаар шингэлнэ.

Урвалжийн төрөл

Шингэлэгч

 

Хайлуулагч

 

Цэвэрлэгч

Шингэний тээвэрлэлт

Шингэлэгч шахуурга, вакум даралтаар тээвэрлэнэ.

Шингэний түвшний сенсор

Автомат мэдрэгчтэй

Гэрэл үүсгэгч

Ногоон гэрлийн эмиссээр HGB хэмжнэ.

Долгионы урт

540нм

Детектор

 Гэрлийг давтамж руу хөрвүүлж мэдрэнэ.

 Апертурын диаметр

70мкм (RBC/PLT)

 

80мкл (WBC)

Өгөгдлийн боловсруулалт :

 

Санах багтаамж

1000 сорьцын хариу

Санах ой

QC хариуг сэрэмжийн дохио, гистограммын зураглалын хамт санана.

Чанарын хяналтын модуль

16-67 дахь хоногт Ливей-Женинзийн карт хөтлөнө.

 

Хяналтын материалын дүнг тусад нь хадгална.

Анхааруулга

Хэмжилтийн хязгаараас давах, шугаман хамаарал, алдаануудыг анхааруулна.

Принтер

Өөрөө хэвлэгчтэй

 

Гадна HP принтерийн USB оролттой

Лабораторийн мэдээллийн систем (LIS)

USB 2.0 портоор холбогдоно

Цахилгаан хэрэглээ

200-240 Vac, 50-60HZ, 60VA

Тог баригч

 On-line UPS 1 KVA

Ажиллах орчин

t°-15-30°C, чийгшил <80%

Үзүүлэлтийн хязгаар

 

/зөв байдал/

                                       CV

WBC

4.0-20.0*103/мкл        3%

RBC

4.0-15.0*106               2%

HCT

25.0-50%                    3%

MCV

5-9 fl                           1%

HGB

5-16 г/дл                   <1%

      PLT

200-900*103/мкл       <3%