HUMAROLL

HUMAROLL

EUR1,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Лабораторийн эргэлдэх хэрэгсэл

Каталог дугаар

15460 (100 - 240 VAC) 50/60Hz ЕХ-ны Plug (ОУЦТК-60320C13 холбогч)

Хамгийн их хурд

70rpm /нэг минут дахь эргэлт/

далайц

24 мм

Хамгийн их хүчин чадал

4 кг

Дэлгэц

хураангуйлсан хэмжээ 

Боодлын тоо

6

Боодлын диаметр

30 мм

Боодлын тоо

280 мм

Хурдны багц хүрээ

0 – 70rpm /нэг минут дахь эргэлт/

Үйл ажиллагааны горим

тогтмолжиж үйл ажиллагаа

Эрчимжүүлэх хэмжээ

хурдатгал хэмжээг тогтоох

Тоормостны хэмжээ

зөрчсөн хувь хэмжээг тогтоох

 

 

 

Ерөнхий

Хэмжээс /өргөн x урт х өндөр/

213х102х126 см

Дагалдах хэрэгсэл

36х1.5/2.0 ml-ийн жижиг хоолойнуудын эргэлдүүлэх шор, хоёр хуванцар гадасны иж бүрдэл

Жин

0.8кг

Ажиллуулах

4өС-65өС, харьцангуй чийгшил 85% хүрэл, ууршилтгүй орчин