HumaTube

HumaTube

EUR1,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

HumaTube Цусны вакум хуруу шилны цуглуулга

шошго өнгөний код болон тодорхойлолт

No Additive (Z)

Улаан

Ийлдэсний хуруу шил, нэмэлт оруулгагүй

Serum C/A (Z)

Улаан

Ийлдэсний хуруу шил, цус хурдан бүлэгнүүлэх үйлчилгээтэй

Serum Gel-C/A (Z)

Шар

Ийлдэсний хуруу шил, цус хурдан бүлэгнүүлэх үйлчилгээтэй Жельтэй

K3-EDTA (K3E)

Ягаан

Цусны дэлгэрэнгүйи хуруу шил (Hematology)

Na-Citrate 3.2% (9NC)

Цайвар цэнхэр

сийвэнгийн хуруу шил (Бүлэгнэлтийн зориулалт)

Glucose (FH)

Саарал

сийвэнгийн хуруу шил цусан дахь сахарын хэмжээг тодорхойлох

Li-Heparin (LH)

ногоон

сийвэнгийн хуруу шил (клиник биохимийн)

 

Багцын хэмжээ                          12 Х 100 Хуруу шилнүүд

73005/12

73010/12

73023/12

73020/12

73030/12

73040/12

73045/12

73050/12

73070/12

5мл

7мл

5мл

7мл

5мл

3мл

7мл

3мл

2мл

HumaTube No Additive (Z)

HumaTube No Additive (Z)

HumaTube Serum C/A (Z)

HumaTube Serum C/A (Z)

HumaTube SerumGel-C/A

HumaTube K3-EDTA

HumaTube K3-EDTA

HumaTube Li-Heparin

HumaTube GLUCOSE

73013/08

10мл

HumaTube No Additive

73060/12

2.7мл

HumaTube Na-Citrate 3.2%

Дүүгэрдэлт

Хуруу шилний төрөл

Бүлэгнэлтийн хугацаа

эргэлтийн хурд

хугацаа

No Additive (Улаан)

120

1100-1300 g

10

Serum C/A (Улаан)

30

1100-1300 g

10

Serum Gel-C/A (Шар)

30

1200-1500 g

10

K3-EDTA (K3E) (Ягаан)

n.a

n.a

n.a

Li-Heparin (Ногоон)

n.a

2000-3000 g

15

Na-Citrate 3.2% (9NC) (Цайвар цэнхэр)

n.a

PRP: 150 g

PPP:1500-2000 g

PFP:2500-3000 g

5

10

25

Glucose (Саарал)

n.a

n.a

n.a

Ижил төрлийн бараа