U-Oxi

U-Oxi

EUR1,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

U-Med

Каталоги дугаар

91100

Шинжилгээний төрөл

Захын судсан дахь цусны хүчил төрөгчийн ханамж тодорхойлно

Хэлнийсонголт

Англи

Ажлынхэсэг

SpO2 – үзүүлэлтийн дэлгэц

Судасны цохилтын үзүүлэлтийн дэлгэц, баганан графикийн дэлгэц

Цохилтын долгионы хэлбэрийн дэлгэц

Перфузийн индекс үзүүлэлтийн дэлгэц

SpO2 хэмжих

Хэмжих хязгаар: 0 ... 100%

Уусгалт: 1%

Нарийвчлал: 70 ... 100% ± 2% (70% тодорхойгүйдоош)

Судасны цохилтын хэмжилт

Хэмжих хязгаар: 30 ... 250 bpm

Уусгалт: 1 bpm

Нарийвчлал: 30 ... 100 bpm: 2 bpm ±; 101 ... 250 bpm ± 2%

санахой

24 цаг

Физикхэмжээс

58 (урт) x 36 (өргөн) x 26 (өндөр) mm

Жин

Ойролцоогоор 45 грам (литийн баттарейтайгаа хамт)

Цахилгааныхэрэгцээ

Вольт 3.7 дахин цэнэглэдэг литийн баттарей х 1 (Баттарейн дээрх улаан утас нь анод, баттарейн дээрх хар утас нь катодыг илэрхийлнэ.)

ажиллахтемператур

Хадгалалтын орчин

а/ Температур: цельсийн -40 хэмээс цельсийн +60 хэм

б/ харьцангуй чийгшил: 5 % - 95%

в/ Агаарын даралт: 500 – 1060 гектапаскаль

Ажиллах орчин

а/ Температур: цельсийн 10 хэмээс цельсийн 40 хэм

б/ харьцангуй чийгшил: 30 % - 75%

в/ Агаарын даралт: 700 – 1060 гектапаскаль