HumaCycler [Real time PCR Analyzer] and 3000VA online UPS

HumaCycler [Real time PCR Analyzer] and 3000VA online UPS

EUR33,000.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Каталог дугаар: 86100, Хэмжээ:, Тестийн тоо:

Хэмжээ:, Тестийн тоо: