HIV-1 Real-Time PCR kit

HIV-1 Real-Time PCR kit

EUR1,610.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Каталог дугаар: 87100, Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо:

Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо: