HCV Real-Time PCR kit

HCV Real-Time PCR kit

EUR1,422.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Каталог дугаар: 87110, Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо:

Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо: