HBV Real-Time PCR kit

HBV Real-Time PCR kit

EUR1,243.00
Барааны нөөц: Бэлэн байгаа

Каталог дугаар: 87120, Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо:

Хэмжээ:100 tests, Тестийн тоо: