HUMASTAR600

HUMASTAR600

EUR70,000.00
Барааны нөөц: Захиалах боломжтой

Клиник-биохимийн бүрэн автомат

Цагт 600 шинжилгээ хийх хүчин чадалтай

Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж, оношлуурын техникийн шаардлага

Анализаторын төрөл

Урвалжийн төрөл

Хүчин чадал

 

 

Үйлдлийн горим

 

ISE

Анализын хэлбэр

Үйлдлийн программ

Тооцооллын төлөв

 

Сорьцын төрөл

 

 

Сорьцын сав

 

Сорьцын эзэлхүүн

Сорьцын нарийвчлал

Сорьц ачаалал

Сорьц, хяналт, жишгийн байршил

Сорьц шингэлэх

 

Урвалжийн байршил

Урвалжийн хөргөлт

Урвалжийн эзэлхүүн

Урвалжийн нарийвчлал

Урвалын үүр

Урвалын нөхцөл

Урвалын хугацаа

Оптикийн систем

Долгионы урт

Шингээлтийн хязгаар

Фотометрийн нарийвчлал

Детектор

Компьютер

Холболт

Дотоод компьютер

 

Лаб. МТ (LIS)

Санамж:

      QC өгөгдөл

      Хариу

      Жишил муруй

QC модуль

Цахилгаан хэрэглээ

Тог баригч